Al mercat podem trobar diferents serveis d’aïllament i hem d’analitzar quin és l’indicat per a solucionar determinades necessitats. Quan parlem d’aïllament amb boletes de poliestirè o EPS, hem de tenir clar quines són les seves funcions i quins problemes repara.

Aquest tipus de boletes tenen un diàmetre de 4-7 mm de gruix i posseeixen un tractament superficial amb grafit que reflecteix la radiació tèrmica.

Les situacions més adequades per a utilitzar aquest sistema són:

 • Si necessitem aïllar cambres de façanes des de l’exterior quan són de maó.
 • Quan es precisa un aïllant que sigui resistent a l’aigua.
 • Davant la necessitat d’aïllar zones muntanyenques de fred extrem.
 • Per a aïllar cavitats fines o aquelles que tenen humitats interstials (façanes que no transpiren).
 • Si necessitem aïllar façanes amb fissures.
 • Quan es necessita aïllar cavitats irregulars.

Aquest procés es realitza mitjançant insuflat en sec; Es realitzen obertures amb perforacions de 25 mm a l’exterior o l’interior. La pressió fa que les boletes es distribueixin en la cambra de manera homogènia, aconseguint així retenir la calor.

Entre altres, l’aïllament de poliestirè ens ofereix diversos beneficis:

 1. És un material resistent a l’aigua amb gran durabilitat.
 2. Gràcies a la seva qualitat, és imputrescible.
 3. Soluciona moltes de les nostres necessitats, ja que gràcies a la seva grandària i forma granular, permet cobrir totes les cavitats.
 4. Posa fi a les cambres de ventilació amb convecció d’aire fred a l’hivern o d’aire calent a l’estiu.
 5. Té gran resistència, així que no s’altera davant acumulacions de vapors o aigua de condensació.
 6. No és un material tòxic.

Aquest procés d’aïllament, ha de ser realitzat per professionals homologats per a poder assegurar-nos un servei òptim i uns materials de qualitat. Des de Massich, et convidem a conèixer més sobre aquest mètode i ens oferim a solucionar-te qualsevol dels teus dubtes.