El major risc a la higiene a la indústria càrnica és el Biofilm. Pot formar-se sobre plàstic, cristall, fusta, ferro, acer inoxidable, … i sobre els aliments.

És la causa de contaminació del producte final i pot conduir al rebuig del producte, problemes amb les autoritats sanitàries, pèrdues econòmiques i a un evident risc per a la salut del consumidor i dels treballadors de la indústria. És per això que és fonamental vigilar i controlar la higiene a la indústria càrnica.

El microclima existent proporciona l’hàbitat ideal als micro-organismes per a reproduïr-se. La tecnologia actual combat el biofilm i les infeccions a posteriori, quan ja s’ha instal·lat a les superfícies, i ja té el major poder de contaminació i la màxima resistencia als desinfectants.

És per això que la pintura alimentària pot ajudar-nos a la prevenció d’aquestes situacions:

  1. Prevenció contra el biofilm: tecnologia BiofilmStop, un cambi radical
  2. Contaminacions per migracions tòxiques: resolt amb pintures amb tecnologíes FoodGrade, BPA Free, FoodTech.

Prevenció contra el biofilm

S’entèn que la prevenció, és la solució intel·ligent. La inhibició, dificultant o atrassant, i no esperant a que el biofilm s’instal·li i obtingui el major poder de contaminació i de resistència a la desinfecció.

Les pintures tractades amb la tecnologia BiofilmStop transformen les superficies obertes (parets, sostres, paviments, etc…), en superficies actives contra la infecció.

El seu efecte actua contra els principals micro-organismes patògens d’aquest sector.

Contaminacions per migracions tòxiques

Les pintures amb tecnologies FoodGrade, són aptes per al contacte amb tots els grups d’aliments i begudes, i resolen aquesat problemàtica.

Les pintures alimentàries resolen molts dels problemes que es produeixen, quant a la higiene en la indústria càrnica, en la descontrolada migració de polímers de la superficie al producte, que poden ser migracions tòxiques que poden tenir greus conseqüències per a la salut, a més d’aportar sabors i olors desagradables.