Les pintures alimentàries i sanitàries amb tecnologia BioFilmStop i FoodGrade a Girona, a més de la seva funció primària com a pintures tècniques, són un element clau fonamental preventiu en la solució holística, ja que actuen abans de, i no a posteriori:

  • Actuen permanentment abans que es produeixi la infecció (també en llocs de difícil accés), dificultant i reduint el creixement habitual de microorganismes sobre la seva superfície, i per tant en l’ambient.
  • Eviten la migració de substàncies tòxiques a l’ambient i als aliments.
  • Tenen bona resistència a la majoria dels netejadors i desinfectants d’ús industrial.
  • Protegeixen a les superfícies obertes o d’equips i instal·lacions, del fregament, corrosió, humitat, alhora que milloren la seva estètica.
  • Complementen eficaçment als sistemes habituals de neteja i desinfecció, millorant la seva eficàcia, que en molts casos pot veure’s compromesa a causa del factor humà.