Canvi climàtic: causes i conseqüències.

El canvi climàtic ens afecta a tots i totes de molt a prop. Ho veiem a les notícies, premsa especialitzada, campanyes de diverses organitzacions, però què és el canvi climàtic i com ens afecta en el nostre dia a dia?

El canvi climàtic és l’alteració de tots els paràmetres climàtics: temperatures, precipitacions, fenòmens climatològics, etc. Normalment aquest tipus de canvis es produeixen al llarg de diversos segles, permetent a les espècies animals i vegetals adaptar-se gradualment a les noves condicions climatològiques”.

L’augment de la temperatura global de la Terra, és una de les raons per les quals s’està accelerant aquest fenomen amb passes de gegant. I què produeix aquest augment de les temperatures?

  • El vapor d’aigua, que exerceix d’efecte d’hivernacle: en augmentar la temperatura de la terra, augmenta la condensació i per tant el vapor d’aigua.
  • El metà, un gas principalment d’origen natural però igualment en augment.
  • L’òxid nitrós, un gas provinent, en la seva majoria, de fertilitzants i crema de combustibles fòssils (petroli, carbó, gas natural, i gas liquat del petroli).
  • L’augment progressiu dels gasos Co2 en l’atmosfera. El diòxid de carboni ha augmentat la seva presència en l’atmosfera en un 43% des de la revolució industrial. Aquest és un dels gasos que major contaminació provoca al planeta. Les principals fonts d’emissió de diòxid de carboni són: els transports, la producció industrial i els serveis públics com el gas, l’electricitat o el petroli.

A nivell individual, un menor ús de cotxes i avions, el reciclatge i la protecció del medi ambient són mesures que redueixen la petjada de carboni d’una persona, és a dir, la quantitat de diòxid de carboni alliberat a l’atmosfera a causa de les accions de cada individu.

En un nivell més ampli, els governs estan prenent mesures per a limitar les emissions de diòxid de carboni i d’altres gasos d’efecte d’hivernacle. Una d’elles és el Protocol de Kyoto, un acord entre països per a reduir les emissions de diòxid de carboni”. National Geographic

Accions per a frenar el canvi climàtic:

  • Reduir l’ús de transport privat. Caminar, utilitzar la bicicleta o el transport públic són alternatives menys contaminants.
  • Utilització de bombetes de baix consum.
  • Recicla i reutilitza.
  • Evita l’embalatge d’usar i tirar.
  • Aïlla la teva llar i optimitza l’energia que consumeixes.
  • Utilitza electrodomèstics amb certificació energètica.

Les conseqüències de l’escalfament global són clares: malalties, catàstrofes naturals, espècies en perill d’extinció, malalties i desglaç. I tu, estàs posant el teu granet de sorra?