PROPIETATS: DISPERLITH PRIMER és una imprimació híbrida especial aquosa, Low VOC, transpirable, a base de nano resines híbrides amb nanoesferas de quars, que presenta una excel·lent penetrabilitat, adherència, permeabilitat al vapor d’aigua i resistència a l’alcalinitat de la base.

TECNOLOGIA SANITÀRIA BIOFILMSTOP (Article tractat BPR Art.3): DISPERLITH Primer és una imprimació intel·ligent sanitària tractada amb Tecnologia BioFilmStop d’inhibició i alta resistència al biofilm bacteris i fongs, DIN-UNEIX EN 15457:2008 (Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Algae…) i també a bacteris ISO 22196:2011 (Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus subtillis, Pseudonomas aureginosa, Staphylococcus aureus, Salmonel·la enteritidis, Legionel·la pnemophila…) Els productes de la gamma Disperlith contribueixen a complir positivament CE 852/2004, estan fabricades amb APPCC i baix GMP CE 2023/2006, millorant a més notablement el APPCC, seguretat alimentària i asèpsia de la indústria usuària. Amb Declaració de Conformitat – Registri Sanitari FAKOLITH RGSEAA ÉS-39.005259/T i ROESP E-0043-E.

ÚS PRINCIPAL: DISPERLITH Primer està especialment indicada com imprimació general per a la gamma de pintures DISPERLITH. Per a poder pintar amb bona adherència i absorció regulada sobre superfícies minerals, noves o ja pintades, sobre bases del tipus guix o Pladur®, com a pont d’unió per a posteriors recobriments com a pintures de silicat, silicona, sol-silicat o de dispersió. En parets, sostres i superfícies en general en interiors i exteriors.

MANERA D’APLICACIÓ: Protegeixi bé totes els superfícies que no hagin de ser tractades o esquitxades. Aplicable des de 5 °C de temperatura ambient i de la base. En general aplicar una mà abundant de DISPERLITH Primer amb brotxa, corró o airless, sobre bases netes i el més sec possible, i deixar assecar abans de conducta amb la pintura posterior. No aclarir després de la seva aplicació. Neteja els utensilis immediatament després del seu ús amb aigua. Per a major detall consulti fitxa tècnica i/o guies d’aplicació, i fitxa de seguretat.

RENDIMENT MITJÀ: DISPERLITH PRIMER té un rendiment aprox. de 4-10 m²/l. En funció de la forma d’aplicació, textura i absorció de la base pot variar sensiblement.