Per nosaltres, la solució no ve únicament d’aplicar protocols tradicionals de neteja i desinfecció, sinó de:

Donar valor al concepte de prevenció: Sobren els arguments per demostrar que la prevenció és sempre més eficaç i rendible que la solució quan el problema s’ha generat.

Considerar el problema en global com un sistema holístic, on la solució passa necessàriament per la suma de solucions que actuen de forma sinèrgica.

Per exemple, podem utilitzar un excel·lent protocol de neteja i desinfecció, però aquest està subjecte a múltiples variables que depenen del factor humà; utilitzar la concentració i producte adequat a cada cas, el temps de contacte, etc. Però tot i això es produeixen errors que limiten l’efectivitat real respecte a la teòrica, pel que és necessari comptar amb solucions addicionals que donen resposta a tots els riscos del sistema de forma global.

Aquesta doble concepció ens permetrà actuar amb èxit en cadascun dels elements perturbadors del sistema en un entorn alimentari, on a més, entre altres prioritats, cal:

  • Complir les regulacions de contacte directe i indirecte amb aliments
  • Protegir a la maquinària i instal·lacions de les agressions químiques que poden produir els netejadors i desinfectants
  • Contribuir positivament a un entorn de sostenibilitat per al medi ambient
  • No perjudicar la salut dels treballadors